Gemeente Amsterdam en Zoncoalitie ondersteunen SDE+ houders

Gemeente

Gemeente Amsterdam en Zoncoalitie ondersteunen SDE+ houders

Zoncoalitie en Gemeente Amsterdam hebben de handen ineen geslagen om vastgoed eigenaren met grote daken nét dat extra zetje over de drempel naar zonne-energie te geven. Ben u vastgoed eigenaar met een groot dak in Amsterdam en voorzien van een SDE+ beschikking? Dan kunt u op kosten van de gemeente een projectvoorbereiding bij Zoncoalitie aanvragen. Zo stimuleren we verduurzaming van de stad én gaan er geen financiële voorzieningen verloren.

Amsterdam zet zich in om de Klimaatdoelstellingen van Parijs te halen door ervoor te zorgen dat de stad in 2050 klimaatneutraal is. Om dit te halen is inzet van alle partijen in de stad nodig. In Amsterdam zijn er veel dakeigenaren die SDE+ subsidie hebben toegekend gekregen maar het lastig vinden tot realisatie over te gaan. De gemeente ondersteunt daarom SDE+ houders door het aanbieden van een projectvoorbereiding door Zoncoalitie en het dekken van de kosten hiervoor (ca. 4800 euro). Dit omvat:

Technische haalbaarheidsstudie (Constructief – Dakdekking – Electrische inpassing).
Onafhankelijk advies omtrent exploitatiemodellen, financiering, fiscaliteit en juridische aspecten.

Waarom een projectvoorbereiding laten maken?

Het is belangrijk de installatie van een zonnedak goed voor te bereiden. Zaken als de draagkracht van het dak, de mogelijkheden van het elektrisch in-koppelen – kan de opgewekte energie een directe bestemming krijgen of worden terug geleverd aan het net en wat is de capaciteit – en het dak onderhoud bepalen in sterke mate de uitgangspunten en dus uiteindelijk de opbrengst van het te realiseren systeem. Een goede voorbereiding voorkomt dat zich op een later moment problemen voordoen of dat er een onvoorziene rekening op tafel komt te liggen.

Vastgoedeigenaren hebben baat bij een partij die vanuit hun wensen en prioriteiten een zonnestroom project voorbereidt. Zoncoalitie optimaliseert vanuit de wensen van de vastgoedeigenaar. Zoncoalitie heeft geen belang bij een specifieke exploitatievorm of aanbieder en begrijpt goed welke financiële, juridische en fiscale criteria van belang zijn. Lees hier meer over onze werkwijze.

Met de projectvoorbereiding kunt u vervolgens goed voorbereid op zoek naar een geschikte aanbieder. Desgewenst kan Zoncoalitie door onze onafhankelijke matchingsprocedure voor u op zoek naar een passende aanbieder. Vereniging de Zoncoalitie is inmiddels gegroeid naar 24 leden, allen installateurs en ontwikkelaars van zonne-energie op vastgoed met de juiste keurmerken en goede referenties. De offertes die zij aanbieden zijn concurrerend want de aanbieder heeft geen verkoopkosten en er hoeven geen stelposten te worden opgenomen in de offerte. Het voorwerk is immers al gedaan. Door heldere en consistente offertes kunt u zelf een weloverwogen keuze maken om het zonnestroomproject te realiseren. Een win-win situatie voor zowel de zonnestroom aanbieder als voor u als vastgoedeigenaar.

Heeft u interesse?

De gemeente kan een beperkt aantal projecten ondersteunen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn roepen we op zich snel te melden via info@zoncoalitie.nl.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen?
Meer informatie over de SDE+ subsidieregeling kunt u vinden op de website van RVO. Voor meer informatie over deze regeling, of over de Gemeente en de ambities voor zonne-energie kunt u contact opnemen met Art van der Giessen, Programmamanager zonne-energie Gemeente Amsterdam: a.van.der.giessen@amsterdam.nl.

Geschreven door

Monique Febus

Marketing Manager