Brandweerkazerne IJsbrand

Aanleiding en behoefte

Brandweerkazerne IJsbrand was één van de zeven objecten waar Zoncoalitie de Brandweer Amsterdam-Amstelland ondersteunde bij het verduurzamen. Elke kazerne werd voorzien van een passend PV-systeem.

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie heeft de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies van de verschillende brandweer kazernes verzorgd. Ook hebben wij Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd over de de mogelijke financiële constructies van het produceren van zonne-energie. Vervolgens gingen we samen kijken naar de benodigdheden voor de verschillende PV-installaties en konden we op basis daarvan een gerichte uitvraag doen naar onze leden (aanbieders van zonne-energie). Uiteindelijk hebben we Janszon succesvol kunnen koppelen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland om het zonnestroomproject te realiseren.

Resultaat

Zoncoalitie heeft Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd bij het realiseren van het zonneproject. Als resultaat is een samenwerking tussen Brandweer Amsterdam-Amstelland en JansZon tot stand gebracht. Een intensief traject waarin JansZon Brandweer Amsterdam-Amstelland zo veel mogelijk heeft ondersteund en ontzorgd in het realiseren van haar duurzame doelstellingen.

• 387 zonnepanelen geplaatst
• Vermogen installatie: 333,06 kWp
• Stroomvoorziening: 151 huishoudens per jaar
• CO2 reductie: 28.655 CO2 per jaar

"Zoncoalitie adviseert, ontzorgt en creëert op het gebied van zonne-energie waar anderen partijen het af laten weten. Zoncoalitie is een perfecte schakel in de ketting om vastgoed te verduurzamen doormiddel van zonnepanelen."