Mastermate DC

Aanleiding en behoefte

In Zoetermeer is het dak van een groot pand voorzien van zonnepanelen. Eigenaar van het pand, Sagax, heeft het zonneproject ondernomen vanuit de visie van hun duurzame bedrijfsvoering. Zoncoalitie heeft Sagax tijdens deze langetermijn investering, met oog op het bijdragen aan een duurzame samenleving.

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie verzorgde de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies. Ook adviseerden wij over de potentiële verdiensten en mogelijkheden. Nadat we gezamenlijk helder voor ogen hadden wat er nodig was, konden wij opzoek gaan naar een geschikte aanbieder.

Resultaat

Door middel van een gerichte uitvraag richting onze leden (aanbieders van zonne-energie) werd JansZon succesvol gekoppeld aan het Mastermate DC pand van Sagax. Als gevolg hiervan is het zonnestroomproject in 2020 verwezenlijkt.

• 2.667 zonnepanelen geplaatst
• Dakoppervlak: 12.893 M2
• Vermogen installatie: 490 kWp
• Stroomvoorziening: 240 huishoudens per jaar
• CO2 reductie: 468.000 CO2 per jaar

The company’s investing activities, management and funding are conducted to achieve the best possible long-term – meaning sustainable – outcome.